คาถาแก้ฝ้นร้าย ใช้ภาวนาเพื่อแก้ฝ้นร้าย
คาถาแก้ฝ้นร้าย ใช้ภาวนาเพื่อแก้ฝ้นร้าย

ยันทุนนิมัตตัง อวมังคลัญจะ
โยจามะนาโป สกุณัสสะสัทโธ
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
พุทธานุภาเวนะ วินาสเมนตุ
ยันทุนนิมัตตัง อวมังคลัญจะ
โยจามะนาโป สกุณัสสะสัทโธ
ปาปัคคะโท ทุสสุปินัง อะกันตัง
ธรรมานุภาเวนะ วินาสเมนตุ
ยันทุนนิมัตตัง อวมังคลัญจะ
โยจามะนาโป สกุณัสสะสัทโธ
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
สังฆานุภาเวนะ วินาสเมนตุ
 
ใช้ภาวนาตอนเช้าตรู่กับน้ำลูบหน้าเพื่อแก้ฝ้นร้ายหน้า : 1 2 3

คาถามหาเสน่ห์ จะทำให้คนที่ต้องไปพบเกิดความรักใคร่
คาถามหาเสน่ห์ จะทำให้คนที่ต้องไปพบเกิดความรักใคร่
คาถาแก้ศัตรู  ใช้ภาวนาเวลาที่กำลังถูกคนปองร้ายจะทำให้รอดพ้นไปได้
คาถาแก้ศัตรู ใช้ภาวนาเวลาที่กำลังถูกคนปองร้ายจะทำให้รอดพ้นไปได้
คาถาแผ่ส่วนกุศล
คาถาแผ่ส่วนกุศล
คาถาสมัครงาน จะทำให้มีเสน่ห์เป็นที่ประทับใจ
คาถาสมัครงาน จะทำให้มีเสน่ห์เป็นที่ประทับใจ
คาถาเดินทางไกล จะช่วยให้ปลอดภัยและสำเร็จในจุดมุ่งหมายปลายทาง
คาถาเดินทางไกล จะช่วยให้ปลอดภัยและสำเร็จในจุดมุ่งหมายปลายทาง
คาถาอัญเชิญพระเครื่อง พระจะคุ้มครองเป็นสิริมงคลกับตัวเอง
คาถาอัญเชิญพระเครื่อง พระจะคุ้มครองเป็นสิริมงคลกับตัวเอง
คาถารักษาไข้  จะช่วยให้หายป่วย หายเจ็บไข้ได้เร็วขึ้น
คาถารักษาไข้ จะช่วยให้หายป่วย หายเจ็บไข้ได้เร็วขึ้น
คาถามหาอำนาจ จะมีอำนาจเป็นที่ยำเกรงของคนทั้งปวง
คาถามหาอำนาจ จะมีอำนาจเป็นที่ยำเกรงของคนทั้งปวง
คาถาสืบชะตา-ต่ออายุ (อุณหิสสะวิชะยะ)
คาถาสืบชะตา-ต่ออายุ (อุณหิสสะวิชะยะ)
คาถาข่มศัตรู  ใช้บริกรรมคาถาเมื่อจะต้องไปเจอศัตรู จะทำให้ศัตรูเกรงกลัว
คาถาข่มศัตรู ใช้บริกรรมคาถาเมื่อจะต้องไปเจอศัตรู จะทำให้ศัตรูเกรงกลัว
คาถามนต์รัก ใช้ภาวนากับดอกไม้ก่อนที่จะส่งให้กับคนรัก
คาถามนต์รัก ใช้ภาวนากับดอกไม้ก่อนที่จะส่งให้กับคนรัก
คาถาพืชผล เพื่อให้พืชผลเติบโตงอกงามเร็วและปลอดจากแมลงหรือภัยอื่นๆ
คาถาพืชผล เพื่อให้พืชผลเติบโตงอกงามเร็วและปลอดจากแมลงหรือภัยอื่นๆ
คาถาบูชาพระพรหม
คาถาบูชาพระพรหม
คาถาร่ำรวย จะนำทาซึ่งเงินทองไม่ขาดสาย
คาถาร่ำรวย จะนำทาซึ่งเงินทองไม่ขาดสาย
คาถาสาริกาลิ้นทอง ต้องการให้คนรักใคร่ พูดจาเป็นเสน่ห์
คาถาสาริกาลิ้นทอง ต้องการให้คนรักใคร่ พูดจาเป็นเสน่ห์
คาถาถอนของ หากรู้ว่าของเข้าตัว จงใช้คาถาบทนี้ถอนออก
คาถาถอนของ หากรู้ว่าของเข้าตัว จงใช้คาถาบทนี้ถอนออก
คาถาคดีความ ใช้ภาวนาหากเมื่อมีเรื่องต้องขึ้นโรงขึ้นศาลทำทุกวัน คู่ความจะถอนฟ้อง
คาถาคดีความ ใช้ภาวนาหากเมื่อมีเรื่องต้องขึ้นโรงขึ้นศาลทำทุกวัน คู่ความจะถอนฟ้อง
คาถาเงินล้าน
คาถาเงินล้าน
คาถาป้องกันตัว จะทำให้ปลอดภัยจากอันตรายไม่ว่าคนหรือสัตว์
คาถาป้องกันตัว จะทำให้ปลอดภัยจากอันตรายไม่ว่าคนหรือสัตว์
คาถาขับไล่สิ่งชั่วร้าย จะช่วยแก้อาถรรพ์ต่างๆ ณ ที่นั้นได้
คาถาขับไล่สิ่งชั่วร้าย จะช่วยแก้อาถรรพ์ต่างๆ ณ ที่นั้นได้
คาถาคนนิยม ติดต่อเจรจาในเรื่องสำคัญ
คาถาคนนิยม ติดต่อเจรจาในเรื่องสำคัญ
คาถาแก้พิษ  จะทำให้บรรเทา
คาถาแก้พิษ จะทำให้บรรเทา
คาถามัดใจ ทำให้คนรักคิดถึง
คาถามัดใจ ทำให้คนรักคิดถึง
คาถารักแท้ จะทำให้เขาคนนั้นเกิดความรักจริงจังขึ้นมา
คาถารักแท้ จะทำให้เขาคนนั้นเกิดความรักจริงจังขึ้นมา
ความคิดเห็น

© 2014 5nok.com คาถาต่างๆ || Privacy &Terms