คาถาถอนของ หากรู้ว่าของเข้าตัว จงใช้คาถาบทนี้ถอนออก
คาถาถอนของ หากรู้ว่าของเข้าตัว จงใช้คาถาบทนี้ถอนออก

นะโมเม สุขคะโต นะโมเม โสปัตติ นะโมสุคะโต โหติ อะสัญญัตตา จะ สัมภะวา ปัจจุปันนา ปัญจะพุทธา เสติ นะโมสุคะโต จะ อะนาคะตา นะมามิหัง สัพเพ เทวา ยักขา เปตา ภูตา ปะริตา ปะโรคะตา อัคคะเน วา ชาเมตะยะมัง มะนุสสานัง สัพเพ โกทะวิทา วินาสสันติ ทะสา ตันจะ ปิยัง มุกขัง มุกคะปัตโต เอหิ สะเนโท สะเนทา สะเนหา นะเนโห จะ สัพเพ ชะนะมาเร ปะระชายา ชายะ มะหาโภโค มะหาโทโส พายะสะเต กัมเมนะ วินาสสันติ
 
หากรู้ว่าของเข้าตัว จงใช้คาถาบทนี้ถอนออก และสามารถขับของให้ผู้อื่นได้
ตั้งนะโม 3จบ บูชาพระรัตนตรัย 3 จบก่อนภาวนาคาถานี้หน้า : 1 2 3

คาถามหาอำนาจ จะมีอำนาจเป็นที่ยำเกรงของคนทั้งปวง
คาถามหาอำนาจ จะมีอำนาจเป็นที่ยำเกรงของคนทั้งปวง
คาถาสืบชะตา-ต่ออายุ (อุณหิสสะวิชะยะ)
คาถาสืบชะตา-ต่ออายุ (อุณหิสสะวิชะยะ)
คาถาขุนแผน มีเสน่ห์เป็นที่หลงไหล
คาถาขุนแผน มีเสน่ห์เป็นที่หลงไหล
คาถาชนะมาร ใช้สวดภาวนาเพื่อให้เอาชนะจากคนไม่ดีได้
คาถาชนะมาร ใช้สวดภาวนาเพื่อให้เอาชนะจากคนไม่ดีได้
คาถาป้องกันงู
คาถาป้องกันงู
คาถาสวดบูชาเจ้าแม่กวนอิม
คาถาสวดบูชาเจ้าแม่กวนอิม
คาถาหนังเหนียว จะทำให้หนังเหนียวไม่บาดเจ็บง่าย
คาถาหนังเหนียว จะทำให้หนังเหนียวไม่บาดเจ็บง่าย
คาถาขับรถ เพื่อให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ไม่หลับใน
คาถาขับรถ เพื่อให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ไม่หลับใน
คาถาแคล้วคลาด ต้องการให้แคล้วคลาดในสิ่งใดๆที่อาจเป็นอันตราย
คาถาแคล้วคลาด ต้องการให้แคล้วคลาดในสิ่งใดๆที่อาจเป็นอันตราย
คาถาอุปถัมภ์ จะทำให้เจ้านายสงสาร ช่วยเหลืออุปถ้มภ์ดี
คาถาอุปถัมภ์ จะทำให้เจ้านายสงสาร ช่วยเหลืออุปถ้มภ์ดี
คาถาแผ่เมตตา  สำหรับแผ่ให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย
คาถาแผ่เมตตา สำหรับแผ่ให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย
คาถาผูกใจคน  ให้คนทั่วไปรักใคร่ยินดี
คาถาผูกใจคน ให้คนทั่วไปรักใคร่ยินดี
คาถาแก้พิษ  จะทำให้บรรเทา
คาถาแก้พิษ จะทำให้บรรเทา
คาถาคนนิยม ติดต่อเจรจาในเรื่องสำคัญ
คาถาคนนิยม ติดต่อเจรจาในเรื่องสำคัญ
คาถาเมตตามหานิยม
คาถาเมตตามหานิยม
คาถาข่มศัตรู  ใช้บริกรรมคาถาเมื่อจะต้องไปเจอศัตรู จะทำให้ศัตรูเกรงกลัว
คาถาข่มศัตรู ใช้บริกรรมคาถาเมื่อจะต้องไปเจอศัตรู จะทำให้ศัตรูเกรงกลัว
คาถาโชคลาภ จะทำให้ไม่ขัดสน
คาถาโชคลาภ จะทำให้ไม่ขัดสน
คาถาเมตตามหาเสน่ห์ (ของหลวงปู่ศุข)
คาถาเมตตามหาเสน่ห์ (ของหลวงปู่ศุข)
คาถารักษาไข้  จะช่วยให้หายป่วย หายเจ็บไข้ได้เร็วขึ้น
คาถารักษาไข้ จะช่วยให้หายป่วย หายเจ็บไข้ได้เร็วขึ้น
คาถาแผ่ส่วนกุศล
คาถาแผ่ส่วนกุศล
  คาถาบูชาแม่นางกวัก
คาถาบูชาแม่นางกวัก
คาถากวางเหลียวหลัง
คาถากวางเหลียวหลัง
คาถาผูกใจคน
คาถาผูกใจคน
คาถาค้าขายดี ทำให้ทำมาค้าขึ้น
คาถาค้าขายดี ทำให้ทำมาค้าขึ้น
ความคิดเห็น

© 2014 5nok.com คาถาต่างๆ || Privacy &Terms