คาถามนต์รัก ใช้ภาวนากับดอกไม้ก่อนที่จะส่งให้กับคนรัก
คาถามนต์รัก ใช้ภาวนากับดอกไม้ก่อนที่จะส่งให้กับคนรัก

โอม นะ ปะ โร รันนะขุเภติ
พุทธัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา
ธัมมัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา
สังฆัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา
 
ใช้ภาวนากับดอกไม้ก่อนที่จะส่งให้กับคนรัก เมื่อเขาหรือเธอสูดดมดอกไม้ก็จะรักเราตอบ
 หน้า : 1 2 3

คาถาอุปถัมภ์ จะทำให้เจ้านายสงสาร ช่วยเหลืออุปถ้มภ์ดี
คาถาอุปถัมภ์ จะทำให้เจ้านายสงสาร ช่วยเหลืออุปถ้มภ์ดี
คาถากันปืน เพื่อให้แคล้วคลาดจากอาวุธปืน
คาถากันปืน เพื่อให้แคล้วคลาดจากอาวุธปืน
คาถาอัญเชิญพระเครื่อง พระจะคุ้มครองเป็นสิริมงคลกับตัวเอง
คาถาอัญเชิญพระเครื่อง พระจะคุ้มครองเป็นสิริมงคลกับตัวเอง
คาถาชนะมาร ใช้สวดภาวนาเพื่อให้เอาชนะจากคนไม่ดีได้
คาถาชนะมาร ใช้สวดภาวนาเพื่อให้เอาชนะจากคนไม่ดีได้
คาถาเมตตามหานิยม
คาถาเมตตามหานิยม
คาถาเสกขี้ผึ้ง  ใช้ภาวนากับขี้ผึ้งหรือลิปสติก จะทำให้คนรักเชื่อฟัง
คาถาเสกขี้ผึ้ง ใช้ภาวนากับขี้ผึ้งหรือลิปสติก จะทำให้คนรักเชื่อฟัง
คาถาผูกใจคน
คาถาผูกใจคน
คาถาบูชาพระพรหม
คาถาบูชาพระพรหม
คาถามหาอำนาจ จะมีอำนาจเป็นที่ยำเกรงของคนทั้งปวง
คาถามหาอำนาจ จะมีอำนาจเป็นที่ยำเกรงของคนทั้งปวง
 คาถาป้องกันผี  วิญญาณจะไม่มารบกวนเข้าใกล้
คาถาป้องกันผี วิญญาณจะไม่มารบกวนเข้าใกล้
คาถาลงน้ำ  เพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษต่างๆ
คาถาลงน้ำ เพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษต่างๆ
คาถาคนนิยม ติดต่อเจรจาในเรื่องสำคัญ
คาถาคนนิยม ติดต่อเจรจาในเรื่องสำคัญ
คาถาเรียกทรัพย์ จะมีแต่สิ่งดีดี เข้ามาในชีวิต
คาถาเรียกทรัพย์ จะมีแต่สิ่งดีดี เข้ามาในชีวิต
คาถาร่ำรวย จะนำทาซึ่งเงินทองไม่ขาดสาย
คาถาร่ำรวย จะนำทาซึ่งเงินทองไม่ขาดสาย
คาถามหาเสน่ห์ จะทำให้คนที่ต้องไปพบเกิดความรักใคร่
คาถามหาเสน่ห์ จะทำให้คนที่ต้องไปพบเกิดความรักใคร่
คาถาสมัครงาน จะทำให้มีเสน่ห์เป็นที่ประทับใจ
คาถาสมัครงาน จะทำให้มีเสน่ห์เป็นที่ประทับใจ
คาถาแผ่เมตตา  สำหรับแผ่ให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย
คาถาแผ่เมตตา สำหรับแผ่ให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย
คาถาป้องกันงู
คาถาป้องกันงู
คาถากำบัง ใช้สวดภาวนาเพื่อหลบศัตรู
คาถากำบัง ใช้สวดภาวนาเพื่อหลบศัตรู
คาถารักษาไข้  จะช่วยให้หายป่วย หายเจ็บไข้ได้เร็วขึ้น
คาถารักษาไข้ จะช่วยให้หายป่วย หายเจ็บไข้ได้เร็วขึ้น
คาถาฤทธิ์เดช  เพื่อให้รอดพ้นจากภัยต่างๆ
คาถาฤทธิ์เดช เพื่อให้รอดพ้นจากภัยต่างๆ
คาถามัดใจ ทำให้คนรักคิดถึง
คาถามัดใจ ทำให้คนรักคิดถึง
คาถาแก้พิษ  จะทำให้บรรเทา
คาถาแก้พิษ จะทำให้บรรเทา
คาถาโชคลาภ จะทำให้ไม่ขัดสน
คาถาโชคลาภ จะทำให้ไม่ขัดสน
ความคิดเห็น

© 2014 5nok.com คาถาต่างๆ || Privacy &Terms