คาถาแผ่เมตตา สำหรับแผ่ให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย
คาถาแผ่เมตตา  สำหรับแผ่ให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย

(แผ่ให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย)
สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ
อัพพะยาปัชฌา โหนตุ
อะนีฆา โหนตุ
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งสิ้น
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
 
สำหรับแผ่ให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย
 หน้า : 1 2 3

คาถาปลุกผีลุก
คาถาปลุกผีลุก
  คาถาบูชาแม่นางกวัก
คาถาบูชาแม่นางกวัก
คาถาคงกระพัน เพื่อป้องกันตัว คุ้มครอง
คาถาคงกระพัน เพื่อป้องกันตัว คุ้มครอง
คาถากำบัง ใช้สวดภาวนาเพื่อหลบศัตรู
คาถากำบัง ใช้สวดภาวนาเพื่อหลบศัตรู
คาถาคนนิยม ติดต่อเจรจาในเรื่องสำคัญ
คาถาคนนิยม ติดต่อเจรจาในเรื่องสำคัญ
คาถาถอนของ หากรู้ว่าของเข้าตัว จงใช้คาถาบทนี้ถอนออก
คาถาถอนของ หากรู้ว่าของเข้าตัว จงใช้คาถาบทนี้ถอนออก
คาถาขับรถ เพื่อให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ไม่หลับใน
คาถาขับรถ เพื่อให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ไม่หลับใน
คาถาใจอ่อน ทำให้ได้รับการผ่อนปรน ใจอ่อนได้ทุกที
คาถาใจอ่อน ทำให้ได้รับการผ่อนปรน ใจอ่อนได้ทุกที
คาถามนต์รัก ใช้ภาวนากับดอกไม้ก่อนที่จะส่งให้กับคนรัก
คาถามนต์รัก ใช้ภาวนากับดอกไม้ก่อนที่จะส่งให้กับคนรัก
 คาถาป้องกันผี  วิญญาณจะไม่มารบกวนเข้าใกล้
คาถาป้องกันผี วิญญาณจะไม่มารบกวนเข้าใกล้
คาถารักแท้ จะทำให้เขาคนนั้นเกิดความรักจริงจังขึ้นมา
คาถารักแท้ จะทำให้เขาคนนั้นเกิดความรักจริงจังขึ้นมา
คาถาต่อสู้  เพื่อให้พ้นจากอันตราย
คาถาต่อสู้ เพื่อให้พ้นจากอันตราย
คาถาข่มศัตรู  ใช้บริกรรมคาถาเมื่อจะต้องไปเจอศัตรู จะทำให้ศัตรูเกรงกลัว
คาถาข่มศัตรู ใช้บริกรรมคาถาเมื่อจะต้องไปเจอศัตรู จะทำให้ศัตรูเกรงกลัว
คาถาคลอดลูกง่าย เพื่อให้คลอดลูกง่าย
คาถาคลอดลูกง่าย เพื่อให้คลอดลูกง่าย
คาถามหาอำนาจ จะมีอำนาจเป็นที่ยำเกรงของคนทั้งปวง
คาถามหาอำนาจ จะมีอำนาจเป็นที่ยำเกรงของคนทั้งปวง
คาถากันปืน เพื่อให้แคล้วคลาดจากอาวุธปืน
คาถากันปืน เพื่อให้แคล้วคลาดจากอาวุธปืน
คาถาพืชผล เพื่อให้พืชผลเติบโตงอกงามเร็วและปลอดจากแมลงหรือภัยอื่นๆ
คาถาพืชผล เพื่อให้พืชผลเติบโตงอกงามเร็วและปลอดจากแมลงหรือภัยอื่นๆ
คาถาเงินล้าน
คาถาเงินล้าน
คาถาปลุกใจ  จะช่วยเพิ่มพลังให้มีกำลังใจและกายต่อสู้กับปัญหาต่างๆ
คาถาปลุกใจ จะช่วยเพิ่มพลังให้มีกำลังใจและกายต่อสู้กับปัญหาต่างๆ
คาถาแผ่ส่วนกุศล
คาถาแผ่ส่วนกุศล
คาถาค้าขายดี ทำให้ทำมาค้าขึ้น
คาถาค้าขายดี ทำให้ทำมาค้าขึ้น
คาถาปู่เจ้าสมิงไพร
คาถาปู่เจ้าสมิงไพร
คาถาเมตตามหานิยม
คาถาเมตตามหานิยม
คาถาแก้ศัตรู  ใช้ภาวนาเวลาที่กำลังถูกคนปองร้ายจะทำให้รอดพ้นไปได้
คาถาแก้ศัตรู ใช้ภาวนาเวลาที่กำลังถูกคนปองร้ายจะทำให้รอดพ้นไปได้
ความคิดเห็น

© 2014 5nok.com คาถาต่างๆ || Privacy &Terms