คาถาแผ่ส่วนกุศล
คาถาแผ่ส่วนกุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดา บิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดา บิดาของข้าพเจ้ามีความสุข
อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข
อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข
อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเทวา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข
อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข
อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเวรี
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข
อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ
 หน้า : 1 2 3

คาถาแคล้วคลาด ต้องการให้แคล้วคลาดในสิ่งใดๆที่อาจเป็นอันตราย
คาถาแคล้วคลาด ต้องการให้แคล้วคลาดในสิ่งใดๆที่อาจเป็นอันตราย
คาถาพืชผล เพื่อให้พืชผลเติบโตงอกงามเร็วและปลอดจากแมลงหรือภัยอื่นๆ
คาถาพืชผล เพื่อให้พืชผลเติบโตงอกงามเร็วและปลอดจากแมลงหรือภัยอื่นๆ
คาถาการเจรจา  ติดต่อเจรจาเรื่องสำคัญ จะทำให้สำเร็จในสิ่งที่หวังไว้
คาถาการเจรจา ติดต่อเจรจาเรื่องสำคัญ จะทำให้สำเร็จในสิ่งที่หวังไว้
คาถาผูกใจคน
คาถาผูกใจคน
คาถาเรียกทรัพย์ จะมีแต่สิ่งดีดี เข้ามาในชีวิต
คาถาเรียกทรัพย์ จะมีแต่สิ่งดีดี เข้ามาในชีวิต
คาถาค้าขายดี ทำให้ทำมาค้าขึ้น
คาถาค้าขายดี ทำให้ทำมาค้าขึ้น
คาถาแก้ศัตรู  ใช้ภาวนาเวลาที่กำลังถูกคนปองร้ายจะทำให้รอดพ้นไปได้
คาถาแก้ศัตรู ใช้ภาวนาเวลาที่กำลังถูกคนปองร้ายจะทำให้รอดพ้นไปได้
คาถามหาเสน่ห์ จะทำให้คนที่ต้องไปพบเกิดความรักใคร่
คาถามหาเสน่ห์ จะทำให้คนที่ต้องไปพบเกิดความรักใคร่
คาถาเดินทางไกล จะช่วยให้ปลอดภัยและสำเร็จในจุดมุ่งหมายปลายทาง
คาถาเดินทางไกล จะช่วยให้ปลอดภัยและสำเร็จในจุดมุ่งหมายปลายทาง
คาถาฤทธิ์เดช  เพื่อให้รอดพ้นจากภัยต่างๆ
คาถาฤทธิ์เดช เพื่อให้รอดพ้นจากภัยต่างๆ
คาถาหนังเหนียว จะทำให้หนังเหนียวไม่บาดเจ็บง่าย
คาถาหนังเหนียว จะทำให้หนังเหนียวไม่บาดเจ็บง่าย
คาถาขับไล่สิ่งชั่วร้าย จะช่วยแก้อาถรรพ์ต่างๆ ณ ที่นั้นได้
คาถาขับไล่สิ่งชั่วร้าย จะช่วยแก้อาถรรพ์ต่างๆ ณ ที่นั้นได้
คาถาสาริกาลิ้นทอง ต้องการให้คนรักใคร่ พูดจาเป็นเสน่ห์
คาถาสาริกาลิ้นทอง ต้องการให้คนรักใคร่ พูดจาเป็นเสน่ห์
คาถาปู่เจ้าสมิงไพร
คาถาปู่เจ้าสมิงไพร
คาถาแก้พิษ  จะทำให้บรรเทา
คาถาแก้พิษ จะทำให้บรรเทา
คาถาผูกใจคน  ให้คนทั่วไปรักใคร่ยินดี
คาถาผูกใจคน ให้คนทั่วไปรักใคร่ยินดี
คาถากำบัง ใช้สวดภาวนาเพื่อหลบศัตรู
คาถากำบัง ใช้สวดภาวนาเพื่อหลบศัตรู
คาถารักแท้ จะทำให้เขาคนนั้นเกิดความรักจริงจังขึ้นมา
คาถารักแท้ จะทำให้เขาคนนั้นเกิดความรักจริงจังขึ้นมา
คาถาบูชาพระพรหม
คาถาบูชาพระพรหม
คาถาเมตตามหานิยม
คาถาเมตตามหานิยม
คาถากวางเหลียวหลัง
คาถากวางเหลียวหลัง
คาถารักษาไข้  จะช่วยให้หายป่วย หายเจ็บไข้ได้เร็วขึ้น
คาถารักษาไข้ จะช่วยให้หายป่วย หายเจ็บไข้ได้เร็วขึ้น
คาถาแผ่เมตตา  สำหรับแผ่ให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย
คาถาแผ่เมตตา สำหรับแผ่ให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย
คาถามหาลาภ จะเรียกทรัพย์ โชคลาภให้มีได้อย่างน่าอัศจรรย์
คาถามหาลาภ จะเรียกทรัพย์ โชคลาภให้มีได้อย่างน่าอัศจรรย์
ความคิดเห็น

© 2014 5nok.com คาถาต่างๆ || Privacy &Terms